Získat peníze na studium lze i půjčkou nebo stipendiem

Banky i soukromé školy nabízí studentům širokou paletu možností financování. Splácet půjčenou částku přitom mohou začít až poté, co školu dokončí.

Po práci přijdu domů a nemám vůbec sílu ještě něco studovat. Šéf mě nepustí v pátek z kanceláře, abych stíhala vyučování. Pocházím z chudých poměrů a rodiče mi nemohou pomoci při placení školného na soukromé škole. Výčet důvodů, proč si člověk zrovna teď nemůže začít zvyšovat kvalifikaci, může být nekonečný. Nedostatek finančních prostředků ale mezi ně nemusí patřit. Tuzemské banky i soukromé školy vychází studentům opravdu vstříc – například možností odložit splácení úvěru až na dobu po ukončení studia nebo si rozložit platbu školného na několik splátek a každý rok libovolně režim plateb měnit.
Studentům jsou k dispozici dostatečné částky, které zpravidla pokryjí náklady na celé studium. Až 600 tisíc korun si lze půjčit v rámci úvěru Gaudeamus, který poskytuje Komerční banka. Jeho prostřednictvím je možné financovat školné, studium v zahraničí nebo další větší náklady spojené se studiem. Úvěr lze čerpat postupně, takže například u školného je možné vždy použít částku právě ve výši školného. Studenti si také mohou vybrat, zda začít splácet hned, nebo splácet během studia pouze úroky, tedy částku, kterou si spíše mohou dovolit.
Až 2,5 milionu korun se splatností deset let nabízí Česká spořitelna prostřednictvím své účelové půjčky. Když klient doloží doklady o studiu, získá o dvě procenta nižší sazbu, než kdyby zvolil klasickou hotovostní půjčku. Půjčku je přitom možné si vzít i na dálkové či jazykové studium. I zde mají studenti široké možnosti splácení. „U účelové půjčky si může klient snížit splátku na polovinu nebo si ji zvýšit, a splatit tak půjčku dříve. Umožňujeme také splátku odložit nebo změnit datum splátky,“ říká Filip Hrubý, tiskový mluvčí Finanční skupiny České spořitelny, s tím, že účelovou půjčku mohou klienti využít pro financování všech typů vzdělávání od základního po vysokoškolské, pro sebe nebo své děti, v Česku i na zahraničních školách.

Až pět tisíc korun bezúročně

Finanční ústavy pomohou i studentům, které postihnou neočekávané výdaje nebo potřebují investovat do studijních pomůcek. Například v rámci úvěru Micro Gaudeamus si může student půjčit 10–30 tisíc korun třeba na nákup notebooku, tabletu nebo na úhradu vzdělávacích kurzů. Výhodou tohoto úvěru je, že studenti nepotřebují třetí stranu (rodiče) jako ručitele.
Při používání studentského účtu G2, který poskytuje Komerční banka, mají jeho uživatelé starší 18 let také možnost čerpat debet až pět tisíc korun, a to bez poplatků a také bez úroků. „Chceme studentům zjednodušit proces, kdy se sami učí hospodařit a osamostatňují se od rodiny. Povolený debet je rezerva, na kterou studenti mohou a nemusí sáhnout. Navíc se nemusí bát, že by pak spláceli nějaké velké sumy. Pouze to, co vyčerpají, a na splacení mají celý rok,“ popisuje podmínky čerpání Pavel Zúbek, tiskový mluvčí Komerční banky.
Zvládnutí náhlých výdajů nabízí studentům i ČSOB prostřednictvím své kreditní karty pro studenty. U té nabízí od prosince loňského roku takzvané úrokové prázdniny, což znamená první půlrok od sjednání karty nulovou úrokovou sazbu. Banka zároveň říká, že její kreditní karta patří mezi tři nejvýhodnější na trhu podle sazby RPSN a že tuto garanci dodrží i do budoucna. Akce má platnost do odvolání a bere v potaz kreditní karty devíti bank působících na tuzemském trhu.

Platíte, kdy se vám to hodí

Velmi široké možnosti při platbě školného nabízí v současnosti i samotné soukromé školy. Při zaplacení školného za celý akademický rok je zpravidla možné získat zajímavou slevu. „Student může každý rok režim plateb libovolně měnit. Zároveň akceptujeme koruny i eura, student opět může zaplatit každou splátku, v jaké měně se mu to více hodí. Na žádost dále umožňujeme také rozkládat školné na více než dvě splátky ročně, povolujeme flexibilně počet splátek dle žádosti studenta. Umožňujeme také různé výše splátek v různých obdobích. V takovém případě se už cena nijak nenavyšuje,“ popisuje Marek Beneš, ředitel Metropolitní univerzity Praha. Podle něj si studenti více než v minulosti žádají o splátky, a to i u menších plateb – například u poplatků za převedení atestací do dalšího ročníku.
Flexibilní možnosti financování studia nabízí i Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP). Podle jejího obchodního ředitele Vladimíra Dragona se oblíbenou formou úhrady za studium staly měsíční splátky školného. Škola navíc nedávno inovovala svůj studentský informační systém. „Ten umožňuje volbu možností frekvence plateb školného ‚na jeden klik‘, bez jakéhokoliv dalšího časového či administrativního zatížení studenta,“ popisuje Dragon.

Za skvělé výsledky studium zdarma

Zajímavou možností financování studia pro nadprůměrné studenty bývají stipendia. U VŠPP jde například o prospěchové stipendium, které bere v potaz studijní výsledky dosažené v předcházejícím akademickém roce, nebo věrnostní stipendia, která lze získat při studiu více rodinných příslušníků. Netradiční podpora nově nastupujících studentů prezenčního studia funguje na Škoda Auto Vysoké škole. Ti nejlepší mohou při splnění podmínek stanovených programem studovat zcela zdarma. V tomto roce škola do programu zapojuje 30 uchazečů nastupujících do bakalářského studia. Cesty do programu jsou tři: první vede přes národní srovnávací zkoušky pořádané společností Scio – dvacet uchazečů o studium na Škoda Auto Vysoké škole s nejlepším výsledkem z testu všeobecných studijních předpokladů získá výhody takzvaného motivačního programu. Druhou cestou je průměr studijních výsledků ze střední školy, který musí být nejhůře do 1,5. Škola zohledňuje výsledky za poslední tři roky studia a pololetí posledního ročníku. Tímto způsobem se do programu dostane pět lidí. A posledních pět míst obsadí studenti s nejlepším výsledkem z didaktického testu maturitní zkoušky Matematika+ na úrovni percentilu 60 nebo lepšího. U magisterského studia se místa v motivačním programu rozdělují mezi uchazeče, kteří mají průměr studijních výsledků bakalářského studia do hranice 1,5 nebo zveřejnili odborný článek v recenzovaném časopise. „Těší nás, že díky tomuto programu můžeme umožnit studium velmi nadaným studentům, kteří by v některých případech s ohledem na finanční možnosti na soukromou vysokou školu nenastoupili,“ říká Barbora Malá ze Škoda Auto Vysoké školy.

Studenti jsou více obezřetní

Bankéři sledují pozvolný zájem o financování soukromých studií, ale zároveň vnímají větší obavu současné mladé generace ze zadlužení se. „Často si úvěr dobře promýšlí, hledají informace u všech dostupných zdrojů a jsou si lépe vědomi možných rizik. Jsou také ochotni více investovat do sebevzdělávání, protože jsou si vědomi, jakou přidanou hodnotu jim to v budoucnu přinese,“ říká Pavel Zúbek z Komerční banky.
V posledních třech letech sledují mírný nárůst zájmu o studentské úvěry také v České spořitelně. „Celkově jde o malé počty i objemy půjček. Vysvětlujeme si to tím, že v Česku je stále dostupný a kvalitní státní vzdělávací systém. Lidé, kteří vyhledávají soukromé, placené formy vzdělávání, jsou často z bonitnějších vrstev,“ domnívá se Filip Hrubý z České spořitelny.

PodPora nadaným Některé soukromé vysoké školy podporují nejnadanější studenty prostřednictvím stipendijních programů. Například na Škoda Auto Vysoké škole mohou studenti s nejlepšími výsledky z testu všeobecných studijních předpokladů studovat zcela zdarma. U účelové půjčky si může klient snížit splátku na polovinu nebo si ji zvýšit, a splatit tak půjčku dříve. Lze také splátku odložit či změnit datum splácení. Filip Hrubý tiskový mluvčí Finanční skupiny České spořitelny

Zdroj Hospodářské noviny 16.5.2018